Studijski dan Željka Mardešića 2019. – NOVI DIJALOG – NOVI SUGOVORNICI O dijalogu u društvu i Crkvi na tragu Željka Mardešića

KADA: 14.11.2019.

Skup traje od 14. do 16. studenoga 2019. i održava se u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac”.

Ostale objave

Najave događanja