Select Page

Predavanje: Bleiburška tragedija – tko su sudionici a tko žrtve?

KADA: 12.05.2015.

Predvanje će se održati u dvorani Bl. Alojzije kard Stepinac u 11 sati.