Select Page

Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš

KADA: 23.05.2014.

Klanjanje u Sveučilišnoj kapeli od 13:30 do 14:30. Predbilježbe za 10-minutno dežurstvo kod brata Dražena Marije Vargaševića.

steubyadoration