Interdisciplinarni studentski kongres HKS-a „Europske (dez)integracije“

KADA: 27.10.2017.

Interdisciplinarni studentski kongres Hrvatskog katoličkog sveučilišta namijenjen je svim studentima preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija te nedavnom diplomiranim studentima koji su zainteresirani za temu europskih (dez)integracija.

Kako bi se studenti iz različitih znanstvenih područja mogli prijaviti i sudjelovati na kongresu, ponudili smo niz podtema koje mogu poslužiti kao tema rada i/ili usmjerenje za rad:

 • Pravni sustav EU
 • Ekonomski sustav EU
 • Institucije EU
 • Problem političkih i ekonomskih migracija
 • Terorizam u Europi
 • Religijska slika Europe
 • Demografska i sociodemografska obilježja EU     
 • Uloga medija u EU
 • Upravljanje i rukovođenje EU
 • Europeizacija hrvatskog identiteta
 • Europski identitet
 • Demokracija u EU
 • Odnosi EU s državama članicama
 • Civilno scena u EU
 • Sigurnosne politike
 • Odstupanje od proklamiranih vrijednosti
 • Doprinos Hrvatske identitetu Europske unije
 • Školstvo u EU
 • Ljudska prava
 • Vrijednosti nasuprot ekonomskim interesima
 • Pitanje mladih i mobilnosti

Informacije: nexus.ozs@unicath.hr

Ostale objave

Najave događanja