Select Page

Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije

KADA: 08.12.2016.

Svetu misu slavimo u 8 sati u našoj kapeli.