Obavijesti studentima

 • Uvod u bioetiku – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije da će se u utorak, 24. 1. 2017., održati nadoknada nastave iz predmeta Uvod u bioetiku u 16:30 sati u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca.  

  ... Više
 • Tjelesna i zdravstvena kultura – nastava na Sveučilištu

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija sociologije da će se u srijedu, 25. 1. 2017. nastava iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 15:00 do 16:00 sati u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca.  

  ... Više
 • Tjelesna i zdravstvena kultura – nastava na Sveučilištu

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije i komunikologije da će se u utorak, 24. 1. 2017. nastava iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 15:00 do 16:00 sati u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca.  

  ... Više
 • Tjelesna i zdravstvena kultura – nastava na Sveučilištu

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti da će se u ponedjeljak, 23. 1. 2017. nastava iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 15:00 do 16:00 sati u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca.  

  ... Više
 • Engleski jezik I – odgoda nastave i održavanje kolokvija

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti kako se u srijedu 25. 1. 2017, nastava iz predmeta Strani jezik – Engleski jezik I neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni. Kolokvij će se održati u redovnom nastavnom terminu 18. 1. 2017. s početkom u 9:00 sati u predavaonici 1.  

  ... Više
 • Engleski jezik – odgoda nastave i održavanje kolokvija

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije kako se u srijedu 18. 1. 2017, nastava iz predmeta Engleski jezik neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni. Kolokvij će se održati u redovnom nastavnom terminu 25. 1. 2017. s početkom u 11:00 sati u predavaonici 1.  

  ... Više
 • Engleski jezik 1 i 3 – odgoda nastave

  Obavještavaju se studenti 1. i 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije kako se u ponedjeljak, 16. 1. 2017. i 23. 1. 2017.   nastava iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 3 neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.  

  ... Više
 • Metodika nastave sociologije – nadoknada nastave

    Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija sociologije kako će se nadoknada iz predmeta Metodika nastave sociologije održati u srijedu, 25. 1. 2017. godine, od 16 do 21 sat u dvorani Blaženog Alojzija kardinala Stepinca.    

  ... Više
 • Didaktika – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija povijesti i sociologije da će se u četvrtak, 19. 1. 2017., održati nadoknada nastave iz predmeta Didaktika od 12:00 do 14:00 sati u predavaonici 3.  

  ... Više
 • Individualne razlike – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije, 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti, sociologije i komunikologije kako će se nadoknada iz predmeta Individualne razlike održati u petak, 20. 1. 2017. godine, od 14 do 17 sati u predavaonici 4.  

  ... Više