Select Page

Obavijesti studentima

 • Socijalni nauk Crkve – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija da će se u utorak, 5. 6. 2018. godine, nadoknada nastave iz predmeta Socijalni nauk Crkve održati od 11:15 sati u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca.

  ... Više
 • Modeli analize varijance – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija da će se u četvrtak, 17. 5. 2018. godine, nadoknada nastave iz predmeta Modeli analize varijance održati u 16:00 sati u predavaonici 6.

  ... Više
 • Socijalni nauk Crkve – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija da će se u utorak, 22. 5. 2018. godine, nadoknada nastave iz predmeta Socijalni nauk Crkve održati iza redovnog predavanja u predavaonici 9.

  ... Više
 • Novovjekovne civilizacije – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest kako će se nadoknada nastave iz predmeta Novovjekovne civilizacije održati u utorak, 22. 5. 2018. godine, od 13:00 do 16:00 sati u predavaonici 2.

  ... Više
 • Sastanak s voditeljem godišta – dr. sc. Tomislav Matić

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest da će se sastanak studenata s voditeljem godišta dr. sc. Tomislavom Matićem održat će se u srijedu, 16. 5. 2018. godine u 14:00 sati u predavaonici 9.

  ... Više
 • Srednjovjekovna Crkva – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest, usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, da će se nadoknada nastave iz predmeta Srednjovjekovna Crkva održati ponedjeljkom, 21. i 28. 5. i 4. 6. 2018. godine u 12:00 sati u predavaonici 3.

  ... Više
 • Uvod u bioetiku – nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest da će se u srijedu, 9. 5. 2018. godine, održati nadoknada nastave iz predmeta Uvod u bioetiku od 15:00 do 16:00 sati u predavaonici 4.

  ... Više
 • Umijeće govora (govorne vježbe)– nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija kako će se nadoknada nastave iz predmeta Umijeće govora (govorne vježbe) održati u srijedu, 9. 5. 2018. godine, od 14:00 do 16:00 sati u Novoj zgradi predavaonica 1 te u petak, 11. 5. 2018. godine, od 12:00 do 14:00 sati u Novoj zgradi predavaonica 2.

  ... Više
 • Nacionalna kultura u europskom kontekstu – odgoda i nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest da se u četvrtak, 10. 5. 2018. godine, nastava iz predmeta Nacionalna kultura u europskom kontekstu neće održati. Nadoknada nastave održat će se u srijedu, 16. 5. 2018. godine, od 14:00 do 17:00 sati u predavaonici 5.

  ... Više
 • Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu – promjena predavaonice 5. 5. 2018. godine

  Obavještavaju se studenti 3. godine izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo da će se u subotu, 5. 5. 201. godine, nastava iz predmeta Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu održati prema rasporedu u novoj zgradi, u predavaonici 2.

  ... Više