Natječaj

 • Nastupno predavanje: Boris Ujević, prim. dr. med.
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Boris Ujević, prim. dr. med., pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 13. siječnja 2017. godine (petak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo KB Sveti Duh, nastavnoj bazi Sveučilišta, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija, s temom:   "ULTRAZVUK U POSTMENOPAUZI''    II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.           ... Više
 • Poništenje dijela natječaja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama broj 54/2016 od 10. lipnja 2016. godine, pod točkama: za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika         ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje:     N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor iz područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točke 3., 4. i 5.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.             ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.               ... Više
 • Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Roman Šubić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Roman Šubić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 24. studenoga 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 15:15 sati do 16:00 sati u predavaonici 3 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, s temom:   ''PRIMJENA TEORIJE IGARA U KONTEKSTU KOLEKTIVNOG ODLUČIVANJA''   II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.    III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Ana Grdović Gnip
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću     O B A V I J E S T    I. Dr. sc. Ana Grdović Gnip, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će     NASTUPNO PREDAVANJE   dana 24. studenoga 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 14:30 sati do 15:15 sati u predavaonici 3 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, s temom:     ''PRIMJENA TEORIJE IGARA U KONTEKSTU KOLEKTIVNOG ODLUČIVANJA''     II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.           ... Više
 • Obavijest o nastupnom predavanju – dr.sc. Krunoslav Matešić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T    I. Dr. sc. Krunoslav Matešić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će     NASTUPNO PREDAVANJE     dana 15. studenoga 2016. godine (utorak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, s temom:   "ZAŠTO ZABORAVLJAMO?''     II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika;   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.   ... Više
 • Natječaj Erasmus+ program u akademskoj godini 2016./2017
          KLASA: 602-04/16-04/02 URBROJ: 498-05-16-17 Zagreb, 14. listopada 2016.   Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore broj: 2016-1-HR01-KA103-021674, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJza mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017. Opći dio Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu. U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti – u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama odnosno natječaj za dodjelu financijske potpore nastavnicima i suradnicima u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te nenastavnom i nastavnom osoblju u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi. Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2016./2017., a realizira se u razdoblju od 1. siječnja 2017.  do 30. lipnja 2017. godine. Započeta aktivnost ne može se prekidati.   Broj sudionika i trajanje aktivnosti Za mobilnost zaposlenika (nastavnika i suradnika u nastavi) u svrhu podučavanja (STA) – 1 osoba u trajanju od 5 dana. Za mobilnost zaposlenika (nenastavno i nastavno osoblje) u svrhu osposobljavanja (STT) – 1 osoba u trajanju od 5 dana. Vrste aktivnosti Uvjet za nastavnika i suradnika u nastavi koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji. Uvjet za nenastavno i nastavno osoblje koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju… ... Više
 • Obavijest o testiranju
  OBAVIJEST   Pisano testiranje za pristupnike koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2016 pod točkama 1. i 3. od dana 7. listopada 2016. godine održat će se dana         19. listopada 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   1. voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj; dvorana broj 9 u 9 sati   3. stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj; dvorana broj 1 u 8 sati   Usmeno testiranje za pristupnike koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2016 pod točkama 2. i 4. od dana 7. listopada 2016. godine održat će se dana 19. listopada 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu   voditelj Odsjeka u Odsjeku za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osobe s početnim slovom prezimena A - M, soba broj 20 u 10 sati Osobe s početnim slovom prezimena N - Ž, soba broj 20 u 11 sati   spremač u Odsjeku za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osobe s početnim slovom prezimena N - Ž, soba broj 14 u 10 sati Osobe s početnim slovom prezimena A - M, soba broj 14 u 11 sati     Pisano testiranje se sastoji od provjere poznavanja: -           Ustava RH, -           Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, -           svjetskog jezika i -           rada na osobnom računalu.   Pristupnici koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja ne… ... Više
Stranica 9 od 21« First...567891011121314...20...Last »