Natječaj

 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''. ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Saša Ceraj
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  Dr. sc. Saša Ceraj, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 5. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, s temom:   ''PRINOS DR. IVANA MERZA STVARANJU POSEBNOSTI HRVATSKOGA ORLOVSTVA''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.   ... Više
 • Nastupno predavanja – dr. sc. Ana Havelka Meštrović
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  Dr. sc. Ana Havelka Meštrović, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 15. veljače 2018. godine (četvrtak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kognitivna znanost (biomedicina i zdravstvo), s temom:   ''STRES I PROMJENE U KOGNITIVNIM SPOSOBNOSTIMA''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.         ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje teologija i psihologija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa, u… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Valentina Janković
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  dr. sc. Valentina Janković, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u dvorani bl. Alojzija kard. Stepinca Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovjekovna povijest s temom:   ''KORESPODENCIJA PLEMIĆKE OBITELJI CHERNKOCZY KAO VRELO ZA REKONSTRUKCIJU OBITELJSKE SVAKODNEVICE I DRUŠTVENIH ODNOSA U BANSKOJ HRVATSKOJ S KRAJA 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA''  I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Viktorija Trninić
  Na temelju čl. 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 83. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  dr. sc. Viktorija Trninić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 16:00 sati do 16:45 sati u predavaonici 2 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, grana ostale primijenjene psihologije s temom:   ''SKRB O RATNIM VETERANIMA I POVRATNICIMA IZ MIROVNIH MISIJA I OPERACIJA''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.       ... Više
 • Nastupno predavanje – Sandra Šućurović, mag. psych.
  Na temelju čl. 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 83. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Sandra Šućurović, mag. psych., pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 2 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, grana ostale primijenjene psihologije s temom:   ''SKRB O RATNIM VETERANIMA I POVRATNICIMA IZ MIROVNIH MISIJA I OPERACIJA''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.     ... Više
 • Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja
  Na temelju članka 50. b, stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, čl. 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-170, o izmjenama i dopunama Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142 od 14. studenog 2017. godine i raspisanog Natječaja, Izvješća o provedenom natječajnom postupku i članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi   ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA   I. Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto: 4. spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.   II. Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   Obrazloženje Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi postupak provedbe Natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu). Slijedom navedenog valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.   ... Više
 • OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA – TESTIRANJE KANDIDATA
  OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA - TESTIRANJE KANDIDATA   Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: stručni suradnik u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj; objavljenog u ''Narodnim novinama'', broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici broj 3 u 10 sati. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, - svjetskog jezika(prednost ima engleski jezik) i - rada na osobnom računalu.   Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Uredu broj 14 u 12,30 sati. 3. viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; objavljenog u ''Narodnim novinama'', broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici broj 4 u 10,30 sati. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - rada na osobnom računalu.   Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Uredu broj 103 u 15 sati. 4. spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove na… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje:    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kognitivna znanost (biomedicina i zdravstvo); za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana genetika, evolucija i filogenija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana psihologija obrazovanja; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, grana filozofijska bioetika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, grana antička arheologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest. Pristupnici moraju… ... Više

Ostale objave

Najave događanja