Natječaj

 • Nastupno predavanje – Ivančica Vadjon, mag. cin.
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242, Zagreb Zagreb, 19. listopada 2018. godine Na temelju čl. 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T Ivančica Vadjon, mag. cin., pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 30. listopada 2018. godine (utorak) u vremenu od 15:30 sati do 16:15 sati u školskoj sportskoj dvorani Među-biskupijskog sjemeništa, Nadbiskupijska klasična gimnazija, Voćarska cesta 106, Šalata, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača bez zasnivanja radnog odnosa u području društvenih znanosti, polje kineziologija s temom: ''VJEŽBE SNAGE U KRUŽNOJ POSTAVI'' I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. TAJNIK SVEUČILIŠTA: dr. sc. Hrvoje Meštrić, dipl. ing. fiz. ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.
  Na temelju članka 86. i 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, čl. čl. 72., 123., 124., 137. i 138. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 18. i 20. Pravilnika o studijima i studiranju, Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, čl. 3. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda, Programa rada i Financijskoga plana za 2018. godinu, Izmjena i dopuna Programa rada i Financijskoga plana za 2018. godinu, Odluke KLASA: 602-04/18-05/04, URBROJ: 498-02-18-14 i Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2018./2019. KLASA: 602-04/18-02/05, URBROJ: 498-02-18-64, raspisuje se NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019. I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) dodjeljuje petnaest (15) stipendija u akademskoj godini 2018./2019. i to deset (10) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava donacijom Marka Franovića i pet (5) iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta planiranih Programom rada i Financijskim planom za 2018. godinu. II. Sveučilište raspisuje ovaj Natječaj za dodjelu petnaest (15) stipendija u sljedećim kategorijama: 1. Kategorija A (za izvrsnost postignutog uspjeha tijekom studija po studijima) – osam (8) stipendija 2. Kategorija B (za studente – vrhunske sportaše) – jedna (1) stipendija 3. Kategorija C (za studente slabijeg socio-ekonomskoga statusa) – četiri (4) stipendije 4. Kategorija D (za studente s invaliditetom) – jedna (1) stipendija 5. Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi) – jedna (1) stipendije Uvjeti za dodjelu stipendija III. Pravo na stipendije imaju redoviti studenti Sveučilišta hrvatski državljani i redoviti studenti Sveučilišta državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti upisani na preddiplomske sveučilišne studije i diplomske sveučilišne studije koje Sveučilište izvodi pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije i Odlukom o uvjetima i… ... Više
 • Raspisan Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
  Na temelju članka čl. 55., 94. i 128. Statuta, čl. 4. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2018. godinu i Odluke rektora KLASA: 602-04/18-02/07, URBROJ: 498-07-02-18-01 Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018. I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018.Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi sveučilišni prvostupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij koji izvodi Sveučilište završili u akademskoj godini 2017./2018. III. Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi rektor. U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara - novčanog iznosa od 3.000,00 kn. Kandidatima koja su stručna vijeća odjela kandidirala za Rektorovu nagradu za izvrsnost tijekom studija, a nisu dobili nagradu, dodjeljuje se Rektorova pohvalnica za izvrsnost tijekom studija koja se sastoji od plakete i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 kn. Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija IV. Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se najboljem sveučilišnom prvostupniku između kandidata svih preddiplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište koji su u razdoblju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine završili preddiplomski sveučilišni studij. V. Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija su: • da je kandidat završio studij do 30. rujna prethodne akademske godine; • da je kandidat među 30% sveučilišnih prvostupnika koji su preddiplomski sveučilišni studij završili do 30. rujna prethodne akademske godine s najboljim težinskim prosjekom (ne manje od 4,0) ostvarenim tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija; • da… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T Dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 24. listopada 2018. godine (srijeda) u vremenu od 12:00 sati do 12:45 sati u predavaonici 9 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest s temom: ''ULOGA KATOLIČKE CRKVE U HRVATSKOJ U NASTANKU SAMOSTALNE REPUBLIKE HRVATSKE'' I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ana Holjevac Tuković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242, Zagreb Zagreb, 15. listopada 2018. godine Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T Dr. sc. Ana Holjevac Tuković, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 24. listopada 2018. godine (srijeda) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u predavaonici 9 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest s temom: ''MIRNA REINTEGRACIJA HRVATSKOG PODUNAVLJA – TEMELJNA KRONOLOGIJA'' I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA SOCIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
  Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh; najbolji diplomski rad; izniman izvannastavni angažman. Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija. Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo). Priznanje se sastoji od plakete i dodjeljuje se na Danu Odjela. Najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2017./2018.   Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2017./2018. Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2017./2018. su: da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale); da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0; da kandidat nije ponavljao godinu; da kandidat nema izrečenu stegovnu mjeru; da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave.   Priznanje se dodjeljuje temeljem uvida u dokumente i prosjek ocjena studenata. Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija. Priznanje za najbolji diplomski rad Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2017./2018. Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su: da kandidat ima ostvaren težinski prosjek ne manji od 3,5 tijekom studija; da kandidat nije ponavljao godinu studija; da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.   Prijavu može podnijeti mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada kojeg se predlaže za priznanje.  Predlagatelj može prijaviti samo jednog kandidata.… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jedno suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te općim aktima Sveučilišta. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, preslik domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, preslik dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''. ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti, ili interdisciplinarnom znanstvenom polju; za izbor jedno suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija; za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje klinička medicina, grana sestrinstvo; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor bez zasnivanja radnog odnosa u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje ekonomija i pravo; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija; za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija; za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje teologija i psihologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, preslik domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, preslik dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, ZAGREB, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnom novinama broj 67/2018 od 25. srpnja 2018. godine, pod točkom: za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija. Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • NATJEČAJ
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA SESTRINSTVO U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).   Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh; najbolji diplomski rad; izniman izvannastavni angažman.   Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.   Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo).   Priznanje se sastoji od plakete i dodjeljuje se na Danu Odjela. 1. Najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2017./2018.   Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2017./2018.   Ovlašteni prijavitelj: student-kandidat.   Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2017./2018. su: da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale); da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0; da kandidat nije ponavljao godinu; da kandidat nema izrečenu stegovnu mjeru; da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave.   Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija.   2. Priznanje za najbolji diplomski rad   3. Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2017./2018.   Ovlašteni prijavitelj: mentor na diplomskom radu, predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada.   Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su: da kandidat ima ostvaren težinski prosjek ne manji od 3,5 tijekom studija; da kandidat nije ponavljao godinu studija; da… ... Više

Ostale objave

Najave događanja