Natječaj

 • Nastupno predavanje – dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću O B A V I J E S T I. Dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 19. veljače 2016. godine (petak) u vremenu od u 15:00 sati do 15:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 2), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija, s temom:  „CEREBRALNA PARALIZA“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ingrid Marton
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću O B A V I J E S T I. Dr. sc. Ingrid Marton, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 19. veljače 2016. godine (petak) u vremenu od u 14:00 sati do 14:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 2), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija, s temom:  „RAK JAJNIKA“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ivan Šklebar
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću  O B A V I J E S T I. Dr. sc. Ivan Šklebar, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 19. veljače 2016. godine (petak) u vremenu od u 13:00 sati do 13:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 2), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, s temom:   „LIJEČENJE POSTOPERACIJSKE BOLI“  II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.   III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • Natječaj (5. siječnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za izbor: jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija; jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana citologija, histologija i embriologija; dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja (za točku 4.: završen sveučilišni diplomski studij u znanstvenom području biomedicine i zdravstva), presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (osim za točke 4. i 5.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci. Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijava je 30 dana… ... Više
 • OBAVIJEST – Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 132/2015
  OBAVIJEST Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 132/2015 od 4. prosinca 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: - stručni suradnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavješćuju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. prosinca 2015. godine u 8 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana I. Testiranje se sastoji od provjere: -           poznavanja Ustava RH, -           poznavanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, -           poznavanja stranog jezika (engleski jezik). Pristupnici koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i pristupnici koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj. Smatra se da je pristupnik koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Irena Martinović Klarić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  I. Dr. sc. Irena Martinović Klarić, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 15. prosinca 2015. godine (utorak) u vremenu od u 9:00 sati do 9:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 7), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje antropologija, s temom:  „PREGLED ANTROPOLOŠKIH SPOZNAJA O VARIJABILNOSTI LJUDSKIH POPULACIJA“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.               ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Saša Poljanec Borić
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T I. Dr. sc. Saša Poljanec Borić, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent   održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 9. prosinca 2015. godine (srijeda) u vremenu od u 8:30 sati do 9:15 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 9), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje sociologija i ekonomija, s temom: „NOSTALGIJA: STRATEŠKI  KONCEPT ZA UPRAVLJANJE TURISITIČKIM JAVNIM SEKTOROM U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI NA PRIJELAZU 20. i 21. STOLJEĆA“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više
 • Natječaj za mobilnost osoblja Erasmus+
  Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore i Dodatka br. 1 Ugovoru broj: 2014-1-HR01-KA103-000044 i Ugovora broj: 2015-1-HR01-KA103-012763, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJza mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja te za mobilnost nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2015./2016. Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2015./2016., a realizira se u razdoblju od 01. lipnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine. Rok za prijavu: 15. prosinca 2015. Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta s naznakom: Za ERASMUS+.   NATJEČAJ STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT   ... Više
 • Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  Strategija razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u razdoblju do 2020. godine predviđa intenzivan znanstveni razvitak zaposlenih nastavnika te uključivanje značajnog broja nastavnika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima u izgradnju Sveučilišta s istraživačkim obilježjem. Nastojeći izgraditi i održati kulturu znanstvene izvrsnosti i podržati nastavnike u nacionalnom i globalnom natjecanju koje čini srž suvremene znanosti, Sveučilište raspisuje Natječaj za znanstvene projekte u 2016. godini. Za realizaciju znanstvenih projekata u 2016. godini planirana su novčana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću Sveučilišta u 2016. godini; predvidivi iznos sredstava po svakom odobrenom projektu kreće se u rasponu od 5.000,00 kn do 25.000,00 kn, a koristi se počev od siječnja do prosinca 2016. godine.Predlagatelji znanstvenih projekata mogu biti zaposlenici Sveučilišta koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti. Više informacija u Odluci Rektora.    ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Marta Čivljak
  Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   I. Dr. sc. Marta Čivljak, pristupnik Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent   održat će  NASTUPNO PREDAVANJE   dana 6. studenog 2015. godine (petak) u vremenu od u 9:00 sati do 9:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 3), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita s temom:   „PUŠENJE DUHANA - OD PROCJENE PROBLEMA DO INTERVENCIJE“ II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama. III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.   ... Više