Natječaj

 • Natječaj (13. lipnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarno područje znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i sociologija na Studijskom odjelu sociologije izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u interdisciplinarno područje znanosti, polje filozofija, teologija i sociologija na Studijskom odjelu sociologije     Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak             (ne starije od 6 mjeseci).   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                            Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (9. travnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (6. ožujak)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva-polje kliničke medicinske znanosti, izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja humanističke znanosti i znanstveno polje povijest, znanstvena grana hrvatska i svjetska srednjevjekovna povijest.     Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
 • Poništenja natječaja
  Klasa: 602-04/12-01/02 Urbroj: 498-04-12-256-1   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 16. studenog 2012., u dijelu koji se odnosi na: - izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika (engleski jezik) i romanistika (španjolski ili francuski jezik) na Sveučilištu. - izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije na Studijskom odjelu psihologije.       HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE     Klasa: 602-04/13-04/02 Urbroj: 498-05-13-01-04   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 05. siječnja 2013., u dijelu koji se odnosi na izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija na Studijskom odjelu sociologije.       HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE     Klasa: 602-04/12-01/02 Urbroj: 498-04-12-246-1   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 07. studenog 2012., u dijelu koji se odnosi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni savjetnik za suradnju i razvojne projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE   ... Više
 • Natječaj (15. siječnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: - životopis, - dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, - dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, - presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, - izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, - uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.     ... Više
 • Natječaj (11. siječnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija na Studijskom odjelu sociologije, - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom odjelu psihologije. Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: - životopis, - dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, - dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, - presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, - izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, - uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (21. prosinca)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   -          za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo - polje kliničke medicinske znanosti na Studijskom odjelu psihologije; -          za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, grana sociološka metodologija na Studijskom odjelu sociologije.   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište                           ... Više
 • Natječaj (11. prosinca)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja etnologija i antropologija, znanstvene grane etnologija na Studijskom odjelu sociologije   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (20. studenoga)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana školska psihologija i psihologija obrazovanja na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija na Studijskom odjelu psihologije; za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvena grana posebna sociologija na Studijskom odjelu sociologije; za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvena grana sociološka teorija na Studijskom odjelu sociologije; za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika (engleski jezik) i romanistika (španjolski ili francuski jezik) na Sveučilištu.     Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor… ... Više
 • Natječaj (9. studenoga)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvene grane kliničke medicinske znanosti na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Prirodne znanosti-fizika na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti-polje ekonomije na Studijskom odjelu sociologije.   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu: -                     životopis, -                     dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -                     dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -                     presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), -                     izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, -                     uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište    ... Više
Stranica 19 od 20« First...11121314151617181920

Ostale objave

Najave događanja