Natječaji

 • Natječaj za izvođenje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika
  Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje  NATJEČAJ za izvođenje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika   Program za stjecanje kompetencija nastavnika i kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje) je visokoobrazovni program za stjecanje kompetencija nastavnika i za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Minimalni koeficijent opterećenja polaznika je 60 ECTS bodova, koji odgovara trajanju izvođenja Programa u pravilu jednu akademsku godinu. U Program za stjecanje kompetencija nastavnika mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijave… ... Više
 • Natječaj (24. srpnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i na radno mjesto predavača u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih… ... Više
 • Natječaj (17. 6. 2015.)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242 Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor dva asistenta u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti; za izbor jednog asistenta u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija; izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje… ... Više
 • Natječaj (5. lipnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242     Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor dva asistenta u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti; za izbor jednog asistenta u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija; izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom… ... Više
 • Natječaj (22. svibnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti (ekonomija, pravo), za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.     Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, domovnicu ili dokaz… ... Više
 • Natječaj (16. travnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana imunologija, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i… ... Više
 • Natječaj (16. siječnja)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o… ... Više
 • Natječaj (14. siječnja)
  Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Blagajnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica   Opis poslova: - obavlja gotovinske uplate i isplate te vodi blagajničke dnevnike, - obračunava tuzemne i inozemne putne naloge i ostale troškove, - prati propise o deviznom poslovanju i izdacima za službena putovanja - vodi… ... Više
 • Poništenje natječaja 10.12.2014.
   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija.       Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (10. prosinca)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: teologija, grana: fundamentalna teologija; 2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska… ... Više