Natječaj

 • Natječaj (21. prosinca)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   -          za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo - polje kliničke medicinske znanosti na Studijskom odjelu psihologije; -          za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, grana sociološka metodologija na Studijskom odjelu sociologije.   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište                         ... Više
 • Natječaj (11. prosinca)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja etnologija i antropologija, znanstvene grane etnologija na Studijskom odjelu sociologije   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici prilažu: -          životopis, -          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -          presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti, -          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Natječaj (20. studenoga)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana školska psihologija i psihologija obrazovanja na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija na Studijskom odjelu psihologije; za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvena grana posebna sociologija na Studijskom odjelu sociologije; za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvena grana sociološka teorija na Studijskom odjelu sociologije; za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika (engleski jezik) i romanistika (španjolski ili francuski jezik) na Sveučilištu.     Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor… ... Više
 • Natječaj (9. studenoga)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvene grane kliničke medicinske znanosti na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Prirodne znanosti-fizika na Studijskom odjelu psihologije; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti-polje ekonomije na Studijskom odjelu sociologije.   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu: -                     životopis, -                     dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -                     dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -                     presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), -                     izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, -                     uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište  ... Više
 • Poništenje natječaja
  Klasa: 602-04/12-04/24 Urbroj: 498-04-12-1     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 05. listopada 2012., pod točkom 5. koji se odnosi na izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Studijskom odjelu povijesti.     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  ... Više
 • Natječaj (7. studeni 2012.)
  Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se     N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Stručni savjetnik za suradnju i razvojne projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom -1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, - znanje dva strana jezika od kojih dobro znanje engleskog jezika, - poznavanje rada na računalu, - najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima. 2. Stručni suradnik za rad u knjižnici, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, - znanje stranog jezika, - poznavanje rada na računalu. 3. Stručni savjetnik za rad u studentskoj službi, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: -završen diplomski sveučilišni studij, - znanje stranog jezika, - poznavanje rada na računalu, - najmanje godinu radnog iskustva na sličnim poslovima. 4. Spremač na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: -završena osnovna škola.   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: – zamolbu, – životopis, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice), – dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome), – presliku radne knjižice, –uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti  na adresu:… ... Više
 • Natječaj (5. listopad 2012.)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjevjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor jednog nastavnika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik i na radno mjesto znanstveni suradnik iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja etnologija i antropologija, znanstvene grane etnologija na Studijskom odjelu sociologije, za izbor nastavnika u naslovnom zvanju predavač na Studijskom odjelu sociologije. Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Prijavi… ... Više
 • Natječaj (1. kolovoz 2012.)
  Zagreb, 1. kolovoz 2012. Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom  zvanju docent i na radno mjesto docent znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom odjelu psihologije, za izbor nastavnika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik i na radno mjesto znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom odjelu psihologije, za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Studijskom odjelu psihologije, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija na Studijskom odjelu psihologije, za izbor tri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i više i na radno mjesto docent i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane posebna sociologija na Studijskom odjelu sociologije.   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu: -                     Životopis -                     Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -                     Preslika diplome o završenom diplomskom studiju -                     Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju -                     Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku) -                     Izvješće o objavljenim… ... Više
 • Natječaj (1. srpanj 2012.)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1.         za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, 2.         za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, 3.         za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i više i na radno mjesto asistent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, 4.         za izbor asistenta u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent za sudjelovanje u izvođenju predmeta klasični jezik.   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu: -           Životopis -           Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -           Preslika diplome o završenom diplomskom studiju -           Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju -           Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku) -           Izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima -           Uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u suradničko zvanje prilažu: -           Životopis -           Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, -           Preslika diplome o završenom diplomskom studiju -           Potvrda o uspješnosti studiranja -           Potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju… ... Više
 • Natječaj (Zagreb, 27.6. 2012.)
  Zagreb, 27.6. 2012. Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Voditelj odjela za odnose s javnošću na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti - poznavanje barem jednog stranog jezika - poznavanje rada na računalu - najmanje 5 godina iskustva na odgovarajućim poslovima   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: – zamolbu – životopis – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) – presliku radne knjižice – izvornik uvjerenja (ne starijeg od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela -pod točkom 1. prednost imaju pristupnici koji imaju iskustvo u radu s medijima u inozemstvu i znanje talijanskog jezika u govoru i pismu   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti  na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.   Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.   Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na usmenu i pismenu provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.   O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.   Hrvatsko katoličko sveučilište     ... Više
Stranica 18 od 19« First...10111213141516171819

Ostale objave

Najave događanja