Natječaj

 • Poništenje natječaja 10.12.2014.
   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija.       Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Natječaj (10. prosinca)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: teologija, grana: fundamentalna teologija; 2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest; 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 5. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: kroatistika; 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: teorija i povijest književnosti. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:  životopis,  domovnicu ili dokaz o državljanstvu,  presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija,  presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,  presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,  bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,  uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Natječaj za mobilnost studenata Erasmus+
  Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore, broj 2014-1-HR01-KA103-000044 te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2014./2015. Cijeli tekst natječaja pogledajte na linku.  Svi potrebni dokumenti za prijavu na natječaj nalaze se na linku. Kontakt osoba za dodatne informacije:Sveučilišni ECTS koordinator doc. dr. sc. Hrvoja Kekez, kojeg u odsutnosti mijenja doc. dr. sc. Ivan Majnarić (ivan.majnaric@unicath.hr). ... Više
 • Natječaj (12. studenog)
  Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, grana školska pedagogija     Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava za natječaj mora sadržavati: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija, presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                      Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Poništenje dijela natječaja
  Klasa: 602-04/14-04/02 Urbroj: 498-05-14-11-1     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA         objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na: izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada.       Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE raspisuje Interni natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa ERASMUS+ u akademskoj godini 2014./2015. Natječaj na linku. Link za prijavni obrazac ... Više
 • Natječaj (25. srpnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području Humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, grana socijalni nauk Crkve   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis, -        domovnicu ili dokaz o državljanstvu, -        dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja, -        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -        prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, -        prikaz iskustva u organiziranju razmjene studenata (pod točkom 3.), -        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).     Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                     Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Natječaj (30. svibnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebna sociologija za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo za izbor jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis, -        domovnicu ili dokaz o državljanstvu, -        dokaz o stjecanju akademskog naziva ili stupnja, -        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -        bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, -        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na… ... Više
 • Poništenje dijela natječaja
  Klasa: 602-04/14-04/02 Urbroj: 498-05-14-05   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 10. siječnja 2014., u dijelu koji se odnosi na: -          za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti       Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
 • Natječaj (4. travnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja humanističkih znanstvenosti, znanstvenog polja teologija   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis, -        domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, -        dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju, -        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, -        bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, -        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.   Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.                                                                                                                        Hrvatsko katoličko sveučilište   ... Više
Stranica 16 od 19« First...10111213141516171819

Ostale objave

Najave događanja