Natječaji

 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika;   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da… ... Više
 • Natječaj Erasmus+ program u akademskoj godini 2016./2017
          KLASA: 602-04/16-04/02 URBROJ: 498-05-16-17 Zagreb, 14. listopada 2016.   Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore broj: 2016-1-HR01-KA103-021674, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJza mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017. Opći dio Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu. U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom… ... Više
 • Obavijest o testiranju
  OBAVIJEST   Pisano testiranje za pristupnike koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2016 pod točkama 1. i 3. od dana 7. listopada 2016. godine održat će se dana         19. listopada 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   1. voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj; dvorana broj 9 u 9 sati   3. stručni suradnik u Odsjeku… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje komunikologija/teologija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, polje kroatologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:  … ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, – poznavanje rada na osobnom računalu.… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana bioetika Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, uvjerenje… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje geografija/društvena geografija (demografija); za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene… ... Više
 • Obavijest
  Kandidati koji nisu pravovremeno podnijeli urednu prijavu te koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 za radna mjesta voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj, viši stručni referent (tajnik) u Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija, stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij i arhivist u Odsjeku za arhivu tijekom današnjeg dana zaprimit će elektroničkom poštom (molimo provjerite i „spam“) i preporučenom poštom obavijest o istome. Ostale kandidate, koji ispunjavaju uvjete, pozivamo da pristupe testiranju… ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 od 24. lipnja 2016. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 11. srpnja 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, dvorana broj V u 10 sati, viši stručni referent (tajnik) u Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno… ... Više
 • Odluka o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus + programa u akademskoj godini 2016./2017.
  Odluka   ... Više